Kontakt

Skontaktuj się z nami

Szachy:

Tel. 515 295 882,
e-mail: szachywkskrak@gmail.com

Programowanie:

Tel. 515 295 882,
e-mail: apeducloud@gmail.com.